top of page

CÁC KHOÁ HỌC

​CHUYÊN MÔN

Mo hinh hoc trai nghiem.jpg

Khi tham gia khoá học do trung tâm đào tạo ARPIT thực hiện, người học sẽ được nghe, đọc, xem clip, xem minh hoạ thực tế như các kiểu đào tạo truyền thống.

Đặc biệt với các khoá học có bài giảng điện tử dạng video clips, người học có thể coi lại nhiều lần ở bất cứ thời điểm phù hợp nào. Ngoài ra người học còn thực hiện theo mô hình học tập trải nghiệm, được chính những người thợ yêu nghề cầm tay hướng dẫn và trải nghiệm thực tế

Arpit_logo_300px_2.jpg
bottom of page