Arpit_logo_300px_2.jpg

CÁC KHOÁ HỌC

​CHUYÊN MÔN

Chúng tôi còn cung cấp các khoá học chuyên môn dành riêng cho ngành in. Các khoá học được biên soạn và hướng dẫn bởi các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của ngành in. Mục tiêu là cung cấp các kiến thức mới nhất, cần thiết nhất mà học viên có thể học và áp dụng ngay vào sản xuất thực tế, nhằm mục tiêu nâng cao hiệu suất công việc, cải tiến chất lượng, giảm thời gian sản xuất và tối ưu hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp.