top of page
Arpit_logo_300px_2.jpg

WORKSHOP

ARPIT thường xuyên tổ chức các buổi workshop về các vấn đề và giải pháp cụ thể trong ngành in. Ngoài ra nội dung các buổi workshop cũng có thể là giới thiệu công nghệ mới, kỹ thuật mới và việc áp dụng vào thực tế công việc hàng ngày.

Arpit_logo_300px_2.jpg
bottom of page